Τα ζώα συντροφιάς βοηθούν στην κοινωνικοποίηση παιδιών με αυτισμό

Τα ζώα συντροφιάς βοηθούν στην κοινωνικοποίηση παιδιών με αυτισμό

Δημοσίευση από το Πανεπιστήμιο του Missouri επιβεβαιώνει το θετικό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα ζώα συντροφιάς στη βελτίωση της κοινωνικότητας των παιδιών με αυτισμό. Το θέμα έχει διερευνηθεί με πληθώρα εργασιών, το πρόσθετο εύρημα της νέας δημοσίευσης είναι ότι τα αυτιστικά παιδιά αναπτύσσουν περισσότερη κοινωνικότητα όταν ζουν σε σπίτι με ένα οποιοδήποτε είδος ζώου συντροφιάς.

Στις δεξιότητες που φάνηκε ότι βελτιώνονται συμπεριλαμβάνονται η ικανότητα των παιδιών να συστήνονται σε έναν ξένο, να ζητούν πληροφορίες και να απαντούν σε ερωτήσεις. Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται να αναπτύξουν ικανότητες σαν αυτές και η έρευνα έδειξε ότι η συμβίωση με ένα ζώο συντροφιάς μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις τους. Επίσης, τα παιδιά με πρόβλημα αυτισμού είναι περισσότερο πιθανό να ανταποκριθούν σε ένα διάλογο με άλλα παιδιά όταν η συζήτηση αφορά το ζώο συντροφιάς.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας ήταν ότι τα παιδιά με αυτισμό αναπτύσσουν ισχυρότερο δεσμό με σκύλους μικρού μεγέθους. Επίσης, ότι το ζώο συντροφιάς για αυτά τα παιδιά δεν είναι κατ’ ανάγκη ο σκύλος αλλά και άλλα είδη ζώων, όπως γάτες και κουνέλια, μπορεί εξίσου να βοηθούν.

Πηγή: Κτηνιατρικά Νέα