Στείρωση Κουταβιών

Στείρωση Κουταβιών

Ο όρος Early spay/neuter (στείρωση σε νεαρή ηλικία) αναφέρεται στις στειρώσεις που γίνονται σε σκύλους και γάτες κάτω των 6 μηνών.


Έως πρόσφατα η παραδοσιακή κτηνιατρική δεν συνιστούσε τη στείρωση ζώων τα οποία είναι σε οίστρο ή σε ηλικία κάτω των 6 μηνών. Στις ΗΠΑ όλα τα κυνοκομεία και οι ζωοφιλικές κοινότητες στειρώνουν πλέον κάθε χρόνο χιλιάδες κουταβάκια και γατάκια ηλικίας μόλις 6 εβδομάδων. Αυτό το πρόγραμμα αποβλέπει στην καταπολέμηση του προβλήματος του υπεραυξημένου πληθυσμού ζώων που καταλήγουν καθημερινά στα αμερικάνικα κυνοκομεία και αρχίζει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα.

Σκύλοι και γάτες άνω των 6 εβδομάδων είναι δυνατόν να στειρωθούν ακολουθώντας χειρουργικές διαδικασίες ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται σε ζώα μεγαλύτερης ηλικίας. Η διαφορά εντοπίζεται κυρίως στις μεθόδους αναισθησίας.
Η καρδιά ενός νεαρού σκύλου έχει μικρότερη ικανότητα στο να αυξάνει την ισχύ των καρδιακών συσπάσεων και η καρδιακή απόδοση βασίζεται κυρίως στη συχνότητα των καρδιακών παλμών. Εάν η συχνότητα αυτή ελαττωθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης λόγω βαριάς αναισθησίας ο ασθενής θα έχει ελαττωμένη καρδιακή απόδοση και ως αποτέλεσμα θα παρουσιάσει υπόταση. Τα νεαρότερα ζώα είναι λιγότερο ικανά να αντεπεξέλθουν σε πιθανή αιμορραγία ενώ ακόμη και μικρές απώλειες ποσοτήτων αίματος έχουν σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση αναιμίας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως με σκοπό την αντιμετώπιση υπότασης διότι τα νεαρά ζώα δεν έχουν την ικανότητα να αυξάνουν την καρδιακή τους απόδοση.

Το αναπνευστικό σύστημα των νεαρών ζώων επίσης διαφέρει σε σύγκριση με τα ενήλικα ζώα. Συγκεκριμένα τα νεαρά ζώα καταναλώνουν οξυγόνο με ρυθμό 2-3 φορές μεγαλύτερο εκείνης των αντίστοιχων ενηλίκων.
Επίσης τα νεαρά ζώα έχουν ελάχιστα αποθέματα ηπατικού γλυκογόνου με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν συχνότερα συμπτώματα υπογλυκαιμίας. Για αυτόν το λόγο η τροφή δεν πρέπει να στερείται περισσότερο από μερικές ώρες πριν την επέμβαση (3 ώρες μέγιστος χρόνος). Η παρουσία παρασίτων πρέπει επίσης να καταπολεμάται εγκαίρως πριν την επέμβαση, καθώς πολλά εντερικά παράσιτα καταναλώνουν μεγάλες συγκεντρώσεις γλυκόζης.

Άλλο ένα πρόβλημα είναι η παρουσίαση υποθερμίας στα νεαρά ζώα καθώς διαθέτουν λιγότερο υποδόριο λίπος και χαρακτηρίζονται από μη τελειοποιημένο θερμορυθμιστικό σύστημα. Η υποθερμία μπορεί να οδηγήσει σε βραδυκαρδία, μειωμένη καρδιακή απόδοση και υπόταση.

Η χειρουργική διαδικασία για τη στείρωση νεαρών ζώων (από 20 εβδομάδες και πάνω) είναι ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται για τα ενήλικα ζώα. Η μόνη διαφορά βρίσκεται στο μέγεθος των ωοθηκών και της μήτρας αφού στα κουταβάκια και γατάκια αυτά τα όργανα είναι φυσικά πολύ μικρότερα σε μέγεθος. Οι ιστοί των νεαρότερων ζώων είναι επίσης πολύ πιο εύθραυστοι και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στη μεταχείρισή τους.

Η αναισθησία αποτελεί κίνδυνο για όλα τα ζώα ανεξάρτητα από ηλικιακή φυσική κατάσταση. Τα αδέσποτα ζώα διαθέτουν μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς έχουν πολλά παράσιτα τα οποία κατά τη διάρκεια της νάρκωσης μπορεί να συντελέσουν στην παρουσίαση υπογλυκαιμίας καθώς καταναλώνουν τις πηγές ενέργειας του ασθενή. Για αυτόν το λόγο πριν την επέμβαση συνίσταται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής με σκοπό την καταπολέμηση των σκουληκιών που παρασιτούν στο έντερο.

Αν και η φυσιολογία των νεαρότερων ζώων διαφέρει από αυτή των ενήλικων υπάρχουν αρκετές αποτελεσματικές μέθοδοι αναισθησίας οι οποίες χρησιμοποιούνται στη στείρωση νεότερων ζώων. Τα στάδια έναρξης και διατήρησης της αναισθησίας δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα και οι κτηνίατροι που γνωρίζουν καλά μεθόδους γενικής αναισθησίας σε αέρια μορφή για ενήλικους ασθενείς μπορούν με ασφάλεια να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλα αναισθησίας σε κουταβάκια και γατάκια.

Η μείωση επιπλοκών που σχετίζονται με υποθερμία, υπογλυκαιμία και αιμορραγία πρέπει να λαμβάνουν πρωταρχική σημασία όταν στειρώνουμε ζώα μικρής ηλικίας.

Συμπερασματικά η στείρωση μικρής ηλικίας έχει πολλά πλεονεκτήματα (γρήγορη η επέμβαση, εύκολη, χαμηλού κόστους και χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη των ζώων).
Υπάρχουν βέβαια και μειονεκτήματα όπως το ότι η νάρκωση πρέπει να γίνει σε ιατρείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό και από έμπειρους κτηνιάτρους, να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των ζώων πριν και μετά την επέμβαση. Επίσης θα πρέπει να μην συνυπάρχουν ασθένειες οι οποίες είναι συχνές σε αυτήν την ηλικία. Αυτή η μέθοδος έχει εφαρμοστεί σε αδέσποτα ζώα και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για ζώα που προορίζονται για φύλακες, κυνηγόσκυλα ή άλλης χρήσης.

Πηγή: μελινάκι