Πότε θεωρείται μια γάτα εγκλωβισμένη;

Πότε θεωρείται μια γάτα εγκλωβισμένη;

Οι γάτες είναι ανεξάρτητα πλάσματα με το είδος τους να χαρακτηρίζεται ως αιλουροειδές. Ποικίλλων ειδών, μεγεθών, χρωμάτων, μικρής και μεγάλης γκάμας ομορφιάς.

Τα πλάσματα αυτά λοιπόν μεγαλώνοντας και ζώντας μέσα σε μια πόλη ή χωριό χαρακτηρίζονται ως Ζωάκια Αστικής Πανίδας.

Εκτός όμως από την φροντίδα του ανθρώπου που απολαμβάνουν αρκετές φορές, για διάφορους λόγους κινδυνεύουν από κάποιες καταστάσεις στις οποίες περιέρχονται κυρίως από τον φόβο τους. Οι γάτες και τα γατάκια εγκλωβίζονται και δεν μπορούν να βρουν μία διέξοδο διαφυγής χωρίς την ανθρώπινη παρουσία, καθοδήγηση και συνδρομή.

Παρακάτω θα σας παραθέσουμε πότε μια γάτα θεωρείται εγκλωβισμένη και χρήζει διάσωσης.

Διάσωση λοιπόν ονομάζουμε την κατάσταση κατά την οποία ένα ζώο βρίσκεται σε άμεσο ή έμμεσο επικείμενο κίνδυνο για την ζωή του και πρέπει να περιέλθει λύση για την κατάσταση αυτή εντός μερικών λεπτών – ωρών, αλλιώς το ζώο μπορεί να χάσει τη ζωή του ή να τραυματιστεί.

Κάποιες από τις διασώσεις ζώων πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από επαγγελματίες διασώστες ανθρώπων και ζώων, με τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα διάσωσης, με τις κατάλληλες γνώσεις, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ασκήσεις κ.λ.π. οπότε σας συμβουλεύουμε να μην προβείτε μόνοι σας σε τέτοιου είδους διάσωση αυτοβούλως διότι θέτετε τον εαυτό σας καθώς και τα εγκλωβισμένα ζώα σε μέγιστο κίνδυνο.

Τέλος σας παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την Ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας ώστε να ξεκαθαρίσουμε σε ποιες καταστάσεις η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ή δεν αρμόδια να απεγκλωβίσει κάποιο ζώο.

Χρήστος Ε. Κ. Μιχαλόπουλος
Διοικητής Ε. Μ. Α. Ζ.