Πόνος και αναλγησία

Πόνος και αναλγησία

Ως πόνος ορίζεται η δυσάρεστη αισθητική ή συναισθηματική εμπειρία, που σχετίζεται με δυνητική ή πραγματική βλάβη ιστών ή η οποία περιγράφεται ως τέτοια (ορισμός σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για την Μελέτη του Πόνου). Ο ορισμός αυτός, ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην κτηνιατρική, δεδομένου ότι τα ζώα δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν λεκτικά τα συναισθήματά τους. Έτσι, η αναγνώριση του πόνου στα ζώα βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων που μόνο έμμεσα μπορούν να υποδηλώσουν την ύπαρξη πόνου και των οποίων η αξιοπιστία ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.

Το ερώτημα αν πονάνε τα ζώα έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Αρχικά, και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, επικρατούσε η Καρτεσιανή (René Descartes, 1596-1650) άποψη, σύμφωνα με την οποία τα ζώα διαφέρουν από τον άνθρωπο και δεν έχουν συνειδητή αντίληψη. Η αντίδρασή τους σε επώδυνα ερεθίσματα είναι μηχανική και η συμπεριφορά τους ένα προστατευτικό αντανακλαστικό.

Η τρέχουσα άποψη, ωστόσο, είναι ότι ο άνθρωπος δεν διαφέρει από τα ζώα, από τα οποία και εξελίχθηκε. Έτσι, τα ζώα αντιλαμβάνονται. Άλλωστε, αν η αντίδραση είναι μηχανική, δεν δικαιολογείται η χρήση ζώων ως μοντέλων ανθρώπινου πόνου, ενώ θα ήταν τελείως αναποτελεσματική η θεραπεία ή η πρόληψη του πόνου στα ζώα με αναλγητικά φάρμακα που δρουν σε επίπεδο εγκεφάλου. Επιπλέον, η αδυναμία απόδειξης για κάτι ότι υπάρχει δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει απόδειξη ότι αυτό πράγματι δεν υπάρχει.

Χωρίς αμφιβολία ο άνθρωπος αισθάνεται τον πόνο. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το ίδιο ισχύει και στα ζώα, καθώς υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ ανθρώπου και ζώων όσον αφορά τις νευρικές οδούς αντίληψης του πόνου. Επίσης, παρατηρούνται παρόμοιες αντιδράσεις στα ίδια επώδυνα ερεθίσματα, ενώ και αν ακόμη η φύση της αίσθησης του πόνου στα ζώα είναι διαφορετική, είναι προφανές ότι ένα επώδυνο ερέθισμα είναι μια δυσάρεστη εμπειρία που όλα τα ζώα θα προσπαθούσαν να αποφύγουν. Βέβαια, όλα αυτά ισχύουν για τα ανώτερα θηλαστικά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν και πώς αισθάνονται ένα επώδυνο ερέθισμα κατώτερα εξελικτικά ζώα, όπως π.χ. μια ακρίδα.

Συχνά εκφράζεται η άποψη ότι μπορεί τα ζώα να αισθάνονται τον πόνο, αλλά δεν απαιτείται η λήψη μέτρων για τη θεραπεία του, αφού ο πόνος είναι ένας φυσιολογικός προστατευτικός μηχανισμός, που αποτρέπει μεγαλύτερο τραυματισμό μιας ήδη τραυματισμένης περιοχής, περιορίζοντας την κινητικότητά της. Επιπλέον, η κατάργηση του πόνου μπορεί να οδηγήσει έμμεσα σε βλάβες του χειρουργικού τραύματος, ενώ η χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων δεν είναι πάντα ελεύθερη παρενεργειών.

Ωστόσο, με την κατάργηση του πόνου κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, σπάνια προκαλούνται προβλήματα, αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα (σωστή περιποίηση και επίδεση) για την προστασία του τραύματος. Αν απαιτείται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηρεμιστικά για τον περιορισμό της κινητικότητας του ζώου. Επιπλέον, το να στηρίζεται κανείς στην ύπαρξη πόνου για την προστασία και ακινητοποίηση επώδυνης περιοχής μετεγχειρητικά, πέραν του ότι είναι αναποτελεσματικό, είναι ασφαλώς και ανήθικο, αφού ο προστατευτικός ρόλος του πόνου συνήθως απαιτείται σε περιπτώσεις ανεπαρκούς εφαρμογής των κανόνων της χειρουργικής. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι παρενέργειες των αναλγητικών, π.χ. των οπιοειδών, σπανίως αποτελούν σοβαρό κλινικό πρόβλημα στα ζώα.

Άλλωστε, η ύπαρξη πόνου μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες, όπως άσκοπη ταλαιπωρία, παρατεταμένη ανάνηψη, αυξημένη νοσηρότητα, μείωση της όρεξης και απώλεια βάρους, καθυστέρηση επούλωσης, αυτοτραυματισμό, χρόνιο πόνο, κ.λ.π. Η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου υπαγορεύεται κυρίως από ανθρωπιστικά αισθήματα, ταυτόχρονα όμως συμβάλλει στην άμβλυνση της αντίδρασης του οργανισμού στο χειρουργικό στρες, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη λειτουργία των οργάνων και περιορίζει τη νοσηρότητα.

Καθήκον του κτηνιάτρου είναι να πράττει ό,τι είναι δυνατόν ώστε τα ζώα-ασθενείς του να μην υποφέρουν. Η αντιμετώπιση του πόνου παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Και στη μετεγχειρητική περίοδο, επομένως, βρίσκει σαφή ένδειξη η ανακούφιση από τον πόνο.

Πηγή: isavvas