Η εκπαίδευση – μάθηση των μικρών μας φίλων!

Η εκπαίδευση – μάθηση των μικρών μας φίλων!

Ο χρυσός κανόνας για την εκπαίδευση είναι η επιβράβευση για τις επιθυμητές πράξεις και η αδιαφορία για τις ανεπιθύμητες.

Είναι όμως δύσκολο να βρεθεί κατάλληλο κίνητρο που θα παρακινήσει την ελεύθερη μικρή ή μεγάλη γάτα να κάνει κάτι το επιθυμητό.

Επιπρόσθετα οι ειδικές συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν το είδος της γάτας επηρεάζουν το ποιες συμπεριφορές είναι περισσότερο πιθανόν να μαθευτούν.

Επειδή η γάτα είναι ταυτόχρονα θηρευτής και θήραμα πρέπει να βρίσκεται σε περιβάλλον που είναι δυνατόν να της μεταδοθεί η μάθηση καινούργιων συμπεριφορών.

Τα γατάκια μαθαίνουν παρατηρώντας και άλλες γάτες αλλά προτιμούν τη μητέρα τους. Από αυτήν μαθαίνουν τις απαραίτητες ενστικτώδεις μιμήσεις όπως την «κυνηγετική συμπεριφορά» για αυτοσυντήρηση.

Οι ενήλικες γάτες επιδεικνύουν κοινωνική μάθηση παρατηρώντας τις άλλες γάτες.

Μια άλλη σπουδαία πορεία μάθησης είναι η «εξοικείωση», μάθηση δηλαδή για απειλές και πράγματα που δεν έχουν καμία επίπτωση στη ζωή τους.

Μεταβατικό στάδιο (1-2 εβδομάδων)

Γατάκι 10 ημερών

Μαθαίνει με την όσφρηση. Μέσω της μεθόδου «λάθος και σωστό» ξεχωρίζει το μαστό που προτιμά και θηλάζει από εκεί.

Μαθαίνει να ξεχωρίζει από πού έρχεται κάποιος ήχος.

Μαθαίνει να αποφεύγει ενεργητικά τα δυσάρεστα ερεθίσματα.

Στάδιο Κοινωνικοποίησης (2- 7 εβδομάδων)

Γατάκι 2 – 5 εβδομάδων

Δεν μπορεί να μάθει να απαντά σε οπτικά ερεθίσματα.

Γατάκι 5 – 6,5 εβδομάδων

Από 6 εβδομάδων δείχνει να μπορεί να απαντά και σε οσφρητικά και σε οπτικά ερεθίσματα.

Θα φοβάται λιγότερο στη ζωή του όποτε εκτίθεται σε νέα ερεθίσματα αν σ΄αυτή την ηλικία γνωρίσει νέες εμπειρίες και νέα περιβάλλοντα.

Εφηβικό στάδιο (7 εβδομάδων έως τη σεξουαλική ωριμότητα 6-12 μηνών)

Γατάκι 8 εβδομάδων

Δεν έχει ακόμα σταθερή διάρκεια προσοχής αλλά αρχίζει να έχει την ικανότητα να λύνει προβλήματα.

Πηγή ailouros.gr