Αποκωδικοποιήθηκε το γονιδίωμα της γάτας

Αποκωδικοποιήθηκε το γονιδίωμα της γάτας

Στην ηλεκτρονική έκδοση του Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America δημοσιεύθηκε έρευνα για το πλήρες γονιδίωμα της κατοικίδιας γάτας. Η δημοσίευση με πρώτο συγγραφέα τον M.J. Montague προέρχεται από ομάδα ερευνητών από Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και Ρωσία. Στόχος της εργασίας είναι να εξηγήσει τις μοριακές αλλαγές οι οποίες οδήγησαν από την αρχαία αγριόγατα στη σημερινή κατοικίδια γάτα.

Η εξημέρωση της γάτας έγινε μόλις πριν 9.000 χρόνια στη Δυτική Ασία. Δηλαδή πολύ αργότερα από την εξημέρωση του σκύλου, η οποία υπολογίζεται γύρω στα 30.000 χρόνια πριν. Στη δημοσίευση συγκρίνεται το γονιδίωμα διαφόρων φυλών της κατοικίδιας γάτας με γονιδίωμα από αγριόγατες και άλλα θηλαστικά. Διερευνώνται οι μοριακές αλλαγές οι οποίες οδήγησαν στα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κατοικίδιας γάτας, σε ότι αφορά τη μνήμη της, την αντίδρασή της στο φόβο και την απόκτηση του αντανακλαστικού «εντολή-εκτέλεση-ανταμοιβή». Σύμφωνα με τη δημοσίευση, οι σύγχρονες φυλές γάτας είναι αποτέλεσμα ισχυρής γενετικής επιλογής διαφόρων μεταλλάξεων, οι οποίες συνέβησαν σε τυχαίους πληθυσμούς γατιών.