Αναισθησία

Αναισθησία

Ευθύνη και υποχρέωση του κτηνιάτρου είναι η εφαρμογή ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας στα ζώα. Αρκετά συχνά στην κτηνιατρική πράξη, αυτό είναι αδύνατο χωρίς τη χορήγηση αναισθησίας/ηρέμησης/αναλγησίας. Σε αυτό το κείμενο θα βρείτε απαντήσεις σε μερικές από τις συχνότερες απορίες που απασχολούν αρκετούς ιδιοκτήτες μικρών ζώων, όταν αυτά πρόκειται να υποβληθούν σε αναισθησία.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η ηρέμηση ενός ζώου ή η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης, ο κτηνίατρος σας φροντίζει για την ασφαλή του ηρέμηση ή αναισθητοποίηση, αλλά και την αποτελεσματική αναλγησία του μετεγχειρητικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι χορήγησης αναισθησίας. Συνήθως χορηγείται πρώτα ένα ηρεμιστικό και στη συνέχεια ενδοφλέβια ένα αναισθητικό φάρμακο, έτσι ώστε το ζώο να χάσει γρήγορα τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, χορηγούνται εισπνευστικά αναισθητικά, μέσω ειδικών συσκευών αναισθησίας, ή και ενέσιμα αναισθητικά. Επίσης, η ανακούφιση του ζώου από το στρες και τον πόνο είναι πολύ σημαντικό τμήμα της αναισθησιολογικής μεταχείρισής του, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την αναισθησία.

Είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του κτηνιάτρου σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του ζώου του για την αναισθησία (νηστεία, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.). Επίσης, ο ιδιοκτήτης πρέπει να συνεργάζεται και να δίνει στον κτηνίατρο όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν, καθώς αυτό διευκολύνει την αναισθητική διαδικασία και συμβάλλει στην πρόληψη ατυχημάτων.

Η παρουσία του ιδιοκτήτη στους χώρους των χειρουργείων απαγορεύεται αυστηρά, εκτός αν κρίνει διαφορετικά για ιδιαίτερους λόγους ο κτηνίατρος. Η παρουσία του ιδιοκτήτη κατά κανόνα δυσχεραίνει την εργασία των γιατρών και αυξάνει την πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα στο ζώο, κατά τη διάρκεια της αναισθησίας.

Κάθε ιατρική πράξη και τεχνική εμπεριέχει κάποιο κίνδυνο. Ειδικότερα στην αναισθησιολογία, ο βαθμός του κινδύνου εξαρτάται από το είδος της ιατρικής πράξης και από την κατάσταση της υγείας του ζώου. Γενικά, ο κίνδυνος είναι ελάχιστος σε ζώα νεαρά, χωρίς σοβαρή διαταραχή της γενικής τους κατάστασης, που πρόκειται να υποβληθούν σε απλές επεμβάσεις. Ο κίνδυνος της αναισθησίας μπορεί να μειωθεί με τις κατάλληλες εξετάσεις, τη συνεχή παρακολούθηση του ζώου καθʼ όλη την αναισθητική διαδικασία και την εμπειρία του κτηνιάτρου.

Πηγή: isavvas